Inlägg eller sida

inlägg eller sida

Ett problem som många ställs inför när de först börjar använda WordPress är huruvida de skall använda inlägg eller sidor när de skapar sin webbsida. Det finns inget svar som alltid är det rätta. Det beror mycket på din situation och på din webbsida.

Vissa webbutvecklare föredrar att alltid använda inlägg eftersom de tycker att dessa rankar lättare. Andra föredrar att huvudsakligen använda sidor av samma anledning. Sanning är att sidor eller inlägg kan ranka precis lika bra i Google om de behandlas med omsorg och ges samma interna länkning.

Med detta i åtanke tycker jag att man skall försöka använda sidor och inlägg såsom de var menad:

  • Sidor är till för permanent information som inte är särskild trolig att ändras särskilt ofta. Det kan t.ex. röra sig om kontakt eller om oss sidor men även om guider som förklarar viktiga termer och principer inom det område som webbsidan handlar om. Du kommer troligen huvudsakligen använda sidor på de webbsidor som du bygger för att tjäna pengar.
  • Inlägg: inlägg är menade för artiklar med mer begränsad relevans. De är mest relevanta när de postas och blir sedan mindre viktiga allt eftersom tiden går. Ett bra exempel på detta är t.ex. nyheter och inlägg i en personlig blogg. Om det du skriver om alltid är lika relevant skulle jag istället välja att använda en sida.

Om du bygger en webbsida för att tjäna pengar så kommer de viktigaste delarna av din webbsida normalt vara sidor. Sidor som har optimerats för att ranka bra för ett särskilt lönsamt nyckelord. Dessa sidor kommer sedan stödas av andra sidor och av inlägg. Dessa sidor och inlägg hjälper till att bredda sidan och styra mer länkkraft mot de viktigaste sidorna.

Hur teman hanterar inlägg och sidor

De flesta teman hanterar inlägg och sidor mycket annorlunda. Detta kan ibland göra det nödvändigt att frångå  huvudregel ovan om man vill att webbsidan skall få ett vist utseende. Detta beror på att inlägg ofta visas tillsammans med sin thumbnail i olika teman. Sidor visas inte på detta sätt. Vill man att viss information skall synas i t.ex. ett bildspel kan man behöva posta den som ett inlägg för att kunna göra det. Generellt sätt avråder jag från användandet av denna typ av bildspel då de tar upp stort utrymme på webbsidan men ofta inte genererar mycket uppmärksamhet för de sidor de länkar till. De flesta bildspel har mycket låg ”click through rate” trots att de ofta ligger ”above the fold” på indexsidan.

Ett alternativ till att använda sig av inlägg är att använda sig av pluginet ”advanced featured pages. Detta plugin låter dig visa en sidas thumbnail i din sidebar. Detta kan ofta vara ett mycket bra alternativ eftersom det låter dig använda ett enkelt tema där du kan belysa sidor med bilder om du så önskar utan att behöva använda inlägg istället för sidor.