Rekommenderade plugin

plugin hjälper dig växa

De finns tusentals olika plugin som du kan använda dig av för att lägga till nya funktioner till din WordPress webbsida. Vissa av dessa plugin gör bara små ändringar i WordPress temat. Andra plugin lägger till helt nya funktioner. På denna sida kommer jag lista ett antal plugin som du alltid skall använda om du försöker bygga en webbsida för att tjäna pengar. Alla dessa plugin gör det mycket enklare att tjäna pengar än det är utan dem.

Custom Permalinks

Custom permalinks är ett mycket bra plugin som ger dig full kontroll över länkstrukturen på din sida. Du är med hjälp av detta plugin inte längre bunden till en given länk struktur utan får 100% kontroll över vilken  länkadress som varje sida skall ha. Du kan själv ange den adress du vill att varje sida skall ha. Detta plugin gör det möjligt att använda åäö och andra specialtecken i dina url:er. Jag bygger aldrig en webbsida i wordpress utan att använda detta plugin.

Contact form 7 eller Contact form builder

Båda dessa plugin gör det mycket enkelt att lägga till ett kontaktformulär på din webbsida. De gör det också lätt att skapa andra formulär.

YOAST SEO

Yoast gör det enkelt att optimera dina sidor så att du har så stor chans som möjligt att ranka högt i Google. Detta plugin ger dig full kontroll över sidans titel och metabeskrivning. Den ger dig även fortlöpande tips på hur du kan förbättra den sida du jobbar på för att öka chansen att den skall hamna i toppen på Google och locka många läsare. Yoast seo hjälper dig inte bara att nå en större publiken utan den lär dig också att skriva bättre, mer lättlästa artiklar.

Simple 301 redirects

Simple 301 redirects är en bra plugin att använda dig av. Det har två viktiga användningsområden. Det ena är att tala om för sökmotorerna att du har flyttat en sida på webbsidan och att flytten är permanent. Alla länkar etc som går till den gamla sidan skall nu anses gå till den nya sidan.

Det andra området för detta plugin är för att kunna använda rena länkar på dina sidor när du länkar till affiliate sidor. De flesta affiliate länkar innehåller flera variabler. Med simple 301 redirects kan du skapa länkar som du infogar i texten och sedan redirectar till affiliate adressen du fick från företaget. Detta ser bättre ut och gör det enklare att ranka.

Disable Emojis

WordPress innehåller sedan en tid tillbaka stöd för användandet av Emojis. Detta stöd lägger till ett större block onödig kod på alla dina webbsidor. De flesta webbsidor har inget nytta av Emojis. Jag rekommenderar därför att du installerar detta plugin för att ta bort detta stöd och alla onödig kod som genereras. Ditt mål skall alltid vara att minimera onödig kod på din webbsida.

Disable feeds

Detta plugin kan vara din bästa vän eller din värsta fiende. Du skall aldrig använda detta plugin om du vill bygga en blogg som regelbundet uppdateras med nya relevanta inlägg. Om du å andra sidan vill använda WordPress för att bygga en vanlig webbsida som fokuserar på statiska webbsidor så skall du alltid använda detta plugin. Om du bygger en statisk webbsida så finns det ingen anledning att erbjuda en feed.

WP Robots TXT

Detta plugin gör det enkelt att uppdatera Robots.txt filen inne i WordPress. Detta gör det enklare att administrera webbsidan.

W3 Cache

Jag rekommenderar att du alltid använder en cache plugin för att garantera att dina webbsidor laddar så fort som möjligt. Att använda en cache plugin minskar också belastningen på servern. Jag använder W3 cache men det finns ett flertal andra plugins du också kan välja att använda. Jag planerar att skriva ett inlägg om hur du optimerar din cache vid ett senare tillfälle.